Aktualności

Uzupełnienie komunikatu Zarządu Inventum TFI z dnia 8.09.2014r. w związku z decyzją KNF o czasowym zawieszeniu od dnia 8.09.2014r. do dnia 10.10.2014r., zbywania oraz odkupywania j.u. funduszu Inventum Premium SFIO ... więcej »

Uzupełniony komunikat Zarządu Inventum TFI z dnia 8.09.2014r. w związku z decyzją KNF o czasowym zawieszeniu od dnia 9.09.2014r. do dnia 10.10.2014r., zbywania oraz odkupywania j.u. subfunduszu Inventum Obligacji Subfundusz wydzielony Inventum Parasol FIO ... więcej »

Archiwum »